Selecteer een pagina

COACHING

Dromen, passies en talenten zichtbaar maken

Iedereen heeft passies, talenten en dromen. Ze geven je een persoonlijke kleur, en zijn je grootste bron van plezier en voldoening! Leef je hiermee in lijn, dan ben je gelukkiger, presteer je beter en heb je beter contact met anderen. Ik noem ze daarom ook wel ‘je persoonlijke goud’. Het kwijtraken van de verbinding met je eigen ‘schat’, heeft vaak een bore-out tot gevolg.

Uitgangspunt bij mijn coaching is daarom: terug naar jezelf om je goud te (her)ontdekken. We brengen samen in kaart welke talenten, dromen, passies en waarden kenmerkend zijn voor jou. We bekijken ook bij wat voor soort werk en werkomgeving jij je thuis zou voelen. De uitkomsten vertalen we vervolgens naar praktische stappen. Soms betekent dat een andere invulling van je huidige werk, soms een zoektocht naar een andere baan of een keuze voor ondernemerschap. Je leert steeds meer focus aan te brengen en je eigen zichtbaarheid te vergroten. Daarmee leg je een krachtige basis voor meer plezier en voldoening in je werk!

Voorbeelden

 • Ik heb een bore-out gevoel
 • Ik wil graag meer vanuit mijn talenten werken.
 • Ik heb het gevoel, dat ik helemaal geen talenten of passies héb!
 • Ik merk dat mijn talenten niet worden gezien door anderen
 • Ik wil iets doen waar ik voldoening uit haal!
 • Ik wil graag met mijn passie mijn geld verdienen
 • Ik weet dat ik weg wil bij m’n huidige baan, maar ik weet niet wat ik dán wil!
 • Ik weet wat ik wil doen, maar ik merk dat iets me tegenhoudt

5 stappenmodel

Dit 5 stappenmodel geeft inzicht in welke fase je op dit moment bevindt en waar de uitdagingen op dit moment liggen. Bij elke stap horen kernthema’s die we doorlopen.

 

 1. Verbinding met jezelf
 2. Zelfonderzoek
 3. Verantwoordelijkheid en focus
 4. Zelfexpressie en zichtbaarheid
 5. Creatie van je nieuwe weg: actie!

Aanbod

Brainstormgesprek

Het brainstormgesprek is een eenmalig gesprek, met een praktische insteek. Tegelijkertijd kan het indien gewenst de toegang vormen tot een coachingstraject. Het past vooral wanneer je even vastloopt, en een meedenker nodig hebt om je blokkade op te lossen en verdere stappen te kunnen zetten  Je krijgt direct advies en concrete tips waarmee je zelf weer verder kunt.

Coachingstraject

Bij een coachingstraject werken we in ongeveer 6 gesprekken, aan de hand van mijn 5 gesprekkenmodel, toe naar meer plezier, passie en voldoening in je werk. Thema’s zijn o.a. zelfonderzoek, droombaan, belemmeringen, zelfbewustzijn en zichtbaarheid. We werken met concrete opdrachten, doelen en planningen.

Online of face-to-face?

 • Face to face coaching is mogelijk in één van mijn praktijken in Frankfurt.
 • Skype-coaching is een comfortabel alternatief om vanuit huis een gesprek te voeren, zonder reistijd of -kosten.
 • Email-coaching is mogelijk als je schrijven een fijne manier van communiceren vindt en alles rustig na wilt lezen.
  Aan jou de keuze! Uiteraard zijn deze opties ook prima te combineren.

Kosten & Vergoedingen


Coaching via skype, of op locatie:

Particulier tarief:
€ 85,- p/u (incl. BTW)
€ 120,- per 1,5 uur (incl. BTW)

Zakelijk tarief:
€ 120,- p/u (excl. BTW)
€ 170,- per 1,5 uur (excl. BTW)

Email-coaching
Particulier tarief: € 50,- per keer (incl. BTW)
Zakelijk tarief: € 70,- per keer (excl. BTW)

Workshops en lezingen
De prijs hiervan wordt bepaald op basis van lengte, voorbereidingstijd, aantal deelnemers en locatie. Een offerte is aan te vragen via het contactformulier.

 

VERGOEDINGEN

Via werkgever
Bij werkgerelateerde coaching, is er vaak een vergoeding mogelijk vanuit je werkgever. Die is immers gebaat bij werknemers die goed in hun vel zitten; dat heeft een positief effect op werksfeer, prestaties en ziekteverzuim. De werkgever kan de coachingskosten als bedrijfskosten opvoeren, zodat ze aftrekbaar zijn van de belasting.

Je kunt ook nakijken in je CAO, of hier een coachbudget in is opgenomen: een bedrag dat jaarlijks voor je gereserveerd wordt door je werkgever, en (in overleg met je werkgever) besteed kan worden aan coaching of loopbaanbegeleiding.

N.B.: Bij vergoeding door de werkgever, geldt het zakelijk tarief.

Particulieren
Coaching valt helaas niet onder primaire ziektekosten. Meestal wordt coaching daarom niet (helemaal) vergoed. Informeer bij je ziektekostenverzekeraar of er mogelijkheden voor vergoeding zijn.

Coachingskosten zijn soms aftrekbaar als scholingskosten. Dit geldt alleen als de coaching gericht is op het verbeteren van de vaardigheden die nodig zijn voor het verkrijgen of behouden van inkomen uit arbeid. Hier geldt een drempel van €250,- Voor meer informatie kun je de belastingdienst benaderen.

Ondernemers/ zzp-ers
Zelfstandig ondernemers/ zzp-ers kunnen mijn begeleiding als aftrekpost bij de belasting opvoeren bij de aangifte inkomstenbelasting (coaching of opleiding).

Via het UWV
Wanneer je een uitkering ontvangt, kun je bij het UWV informeren naar de mogelijkheden tot vergoeding van de coaching, wanneer het ten gunste is van je herstel/ reïntegratie.

Mensen met een PGB
Wanneer je een Persoons Gebonden Budget hebt, kun je in enkele gevallen coachingskosten vergoed krijgen. Je kunt de voorwaarden navragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Studenten (voltijd) en mensen met een minimuminkomen
Ben je student, of heb je een minimum-inkomen? Omdat ik graag wil dat ook mensen met een laag inkomen gebruik kunnen maken van mijn coaching, ben ik gedurende bepaalde periodes bereid een kortingstarief te hanteren. Dit is afhankelijk van de ruimte die ik op dat moment heb, en de hoeveel cliënten bij wie ik al een kortingstarief hanteer. Neem voor meer informatie contact met me op.

N.B. Aan deze informatie over vergoedingen en fiscale regelingen kun je geen rechten ontlenen. Informeer altijd bij de belastingdienst of je belastingadviseur.

Pin It on Pinterest