Selecteer een pagina

Privacy Verklaring

Laatste update: 8 april 2018

Het Beste uit Jezelf vindt jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik e er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om je aanvragen voor gratis blogs en video’s via mijn nieuwsbrief, je aanvraag van één van mijn gratis webinars, videoseries, checklists etc of om je bestelling van één van mijn diensten of producten zo soepel mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in dit Privacy Statement, tenzij ik van tevoren jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan mij stelt. Alleen als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven gebruik ik je e-mailadres en naam om je mijn nieuwsbrieven te sturen met mijn gratis maar waardevolle informatie en inspiratie.

In dit Privacy Statement deel ik hoe ik die gegevens of informatie die je met mij deelt gebruik. Dit Privacy Statement is van toepassing op het gebruik van de informatie die je met mij deelt:

  1. online als je één van de websites behorende bij Het Beste Uit Jezelf bezoekt, zoals www.hetbesteuitjezelf.com en de online leeromgeving www.persoonlijkleiderschapsacademie.nl (“websites”); en
  2. offline als je informatie met mij deelt, bijvoorbeeld als je jouw e-mailadres aan mij geeft op een event omdat je mijn nieuwsbrief of informatie wilt ontvangen of wanneer je een dienst of product offline koopt.

Door mijn websites te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Gebruikersvoorwaarden die van toepassing zijn op mijn websites. Ook wanneer je offline gegevens met me deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Ik sla jouw persoonlijke gegevens op in een beveiligde database. Op al mijn websites worden de gegevens die je met mij deelt via een beveiligde verbinding (SSL) naar mij verstuurd.

Ik geef je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden en deel op geen enkele wijze jouw informatie met derden buiten de partijen die in dit Privacy Statement worden beschreven.

De informatie die ik verzamel

Op mijn websites verzamel en/of ontvang ik twee soorten informatie:

  1. Persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt

Als je je aanmeldt om de nieuwste blogs en video’s via mijn nieuwsbrief of andere informatie te ontvangen, deelneemt aan één van mijn enquêtes of je aanmeldt voor een webinar of andere vorm van gratis inspiratie, dan vraag ik je je gegevens met mij te delen, zoals je voornaam, achternaam en e-mailadres.

Ik verzamel geen persoonlijke informatie als je de website bezoekt, tenzij je deze vrijwillig zelf met mij hebt gedeeld, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier om nieuwsbrieven en informatie te ontvangen.

Wanneer je een dienst of product aanschaft, vraag ik je naast je voornaam, achternaam en e-mailadres ook om je adres en telefoonnummer. Als je een bedrijf hebt, dat buiten Nederland gevestigd is, vraag ik je BTW-nummer zodat ik de BTW kan verleggen. Je adres vraag ik om je factuur netjes op te kunnen maken en om fysieke producten toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vraag ik om je persoonlijk te woord te kunnen staan voor support rond de levering van de dienst of het product of om afspraken in te plannen voor het leveren van mijn trainingen, programma’s of diensten.

Ik gebruik voor jouw bestelling altijd een beveiligde betaalomgeving. Om de betaling en facturering mogelijk te maken stuur ik jouw betaalgegevens rechtstreeks vanuit mijn beveiligde betaalomgeving naar mijn Payment Service Provider Mollie en naar mijn facturatiesysteem Moneybird. Mollie voert voor mij jouw betaling uit. De facturen die je van mij ontvangt worden gemaakt en naar je verstuurd door Moneybird. Ik wijs je erop, dat Mollie en Moneybird voor het gebruik van jouw informatie hun eigen gebruikersvoorwaarden en Privacy Statement hanteren.

  1. Persoonsgegevens die om technische redenen automatisch aan mij worden doorgegeven

Daarnaast geldt dat bij het bezoeken van mijn websites automatisch enkele technische gegevens door je computer en apparatuur aan mijn computer worden verstrekt, zoals het door jou gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en de gebruikte internetbrowser. Dit zijn cookies waarvoor je ook de cookiemelding hebt kunnen zien toen je mijn website bezocht. Ik verwijs naar de Gebruikersvoorwaarden voor meer informatie over cookies op mijn websites.

Hoe ik je gegevens gebruik

  • Ik mail je om de diensten of producten die je hebt gekocht te leveren, zoals de registratielink voor de online leeromgeving, de factuur en updates in de leeromgeving. Ik stuur je als je een product of dienst bij mij hebt gekocht daarna mijn nieuwsbrief met updates van blogs en video’s
  • Ik mail je (als je geen product of dienst hebt gekocht) uitsluitend als je hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven, mijn nieuwsbrief met updates van de blogs en video’s
  • Ik mail je als je dit expliciet hebt aangevraagd om je de gratis freebies en waardevolle informatie te sturen die je opgevraagd hebt. Hierna zal ik je niet automatisch op onze maillijst zetten maar je expliciet vragen of je dit wilt waarbij je expliciet toestemming geeft of juist niet
  • Ik gebruik je gegevens om je support en informatie te geven rondom mijn diensten en producten en mijn leeromgeving die je hebt gekocht
  • Ik mail je mogelijk ook om je feedback te vragen over mijn producten en diensten
  • Ik mail je om je te informeren over mijn diensten en producten en eventueel die van mijn samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat je die echt heel interessant kunt vinden. Ik houd hiervoor graag bij wat je eerder bij mij gekocht of aangevraagd hebt, zodat ik je niet onnodig lastig val met informatie die niet aansluit bij jouw interesses of situatie. Dit doe ik alleen als je expliciet toestemming hebt gegeven om mijn nieuwsbrief te ontvangen of een product of dienst bij mij hebt gekocht (vergelijk punt 1 en 2)

Ik gebruik je informatie daarnaast ook om medewerkers of partijen aan wie wij werk uitbesteden (zoals technisch support, marketing support, klantenservice) contact met je op te kunnen laten nemen voor het leveren van mijn diensten en producten, bij technische problemen met aanmelden voor de nieuwsbrief of om vragen en problemen bij het inloggen in mijn leeromgeving voor je op te lossen. Deze partijen zijn uiteraard verplicht je gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Ik deel mogelijk jouw e-mailadres met Facebook voor het aanmaken van een Custom Audience in de advertisingtool van Facebook. Ik upload dan de e-mailadressen van onze lezers om een gerichte advertentiecampagne te kunnen maken. Als je niet wilt dat jouw e-mailadres voor dit doel aan Facebook wordt doorgegeven, mail me dan via miranda@hetbesteuitjezelf.com, dan zorg ik dat het niet gebeurt.

De inloggegevens die je aanmaakt voor mijn leeromgeving voor trainingen en programma’s worden versleuteld opgeslagen. Ik kan jouw wachtwoord niet inzien en krijg in de leeromgeving alleen je gebruikersnaam en e-mailadres te zien.

Affiliates en samenwerkingspartners

Op mijn website plaats ik links naar externe websites van samenwerkingspartners en affiliates als ik denk dat die informatie waardevol voor je is. Ik heb geen controle over hoe deze derden omgaan met de privacywetgeving. Ik raad je aan het Privacy Statement en de gebruikersvoorwaarden van deze derden zelf goed te lezen als je deze sites bezoekt.

De informatie die je gedeeld hebt inzien en aanpassen

Als je je hebt aangemeld op mijn website voor mijn nieuwsbrief of bijv. webinars en andere gratis dingen die ik deel, mail ik je om ervoor te zorgen dat je kunt ontvangen wat ik je beloofd heb. Ik gebruik hiervoor het mailprogramma Mailchimp. Dat betekent dat Mailchimp jouw gegevens ook ontvangt. Ik verwerk deze gegevens voor zolang als je op mijn maillijst staat en je je hiervoor niet hebt afgemeld. De gegevens die je hiervoor aan mij hebt doorgegeven kun je te allen tijden inzien en zelf aanpassen. Ook kun je jezelf eenvoudig afmelden voor alle of een deel van de communicatie via de links onderaan elke mail die je van mij krijgt. Zodra je je hebt afgemeld voor mijn nieuwsbrief, zal ik je gegevens binnen 6 maanden volledig verwijderen. Je kunt je niet afmelden voor communicatie en e-mails die nodig zijn om je aankoopproces te voltooien, anders zou ik (een deel van) de diensten en producten immers niet aan je kunnen leveren!

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van je persoonsgegevens. Ook heb je het recht de toestemming voor het verwerken van je gegevens die je me hebt gegeven weer in te trekken. Stuur als je dat wilt een e-mail naar Miranda@hetbesteuitjezelf.com . Tot slot wijs ik je erop dat je het recht hebt een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Let op met informatie die je openlijk deelt onder meer op mijn website of social media

Ik vind jouw privacy belangrijk. Er zijn plekken waar ik op geen enkele manier invloed kan hebben op het beschermen van jouw privacy en daarom wijs ik je hier graag op, om je hiervan bewust te maken! Wees er bewust van dat alle informatie die je vrijwillig en zelf openlijk beschikbaar stelt aan derden – zoals reacties op mijn blogs, in de chat tijdens een webinar of op mijn social media – mogelijk gehoord, gelezen en verzameld wordt door anderen buiten mij. Ik houd mezelf niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor elk oneigenlijk gebruik van deze informatie door derden.

Wijzigingen in dit Privacy Statement

Eventuele wijzigingen van mijn website kan leiden tot wijzigingen in dit Privacy Statement. Ik raad je daarom aan dit Privacy Statement regelmatig nog eens te lezen.

Vragen over het Privacy Statement

Ik houd dit Privacy Statement up-to-date met de ontwikkelingen in de privacywetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar miranda@hetbesteuitjezelf.com en zet “privacy statement” in de onderwerpregel van je e-mail.

Het Beste uit Jezelf!
Miranda van Eenennaam
Kerkstraat 99
2153 BG Nieuw-Vennep

Pin It on Pinterest